วิธีการสั่งซื้อสินค้า
  การสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ 2 ช่องทางได้แก่
  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงาน
      ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 089 896 1509 หรือสามารถส่งรายการสินค้าที่ต้องการมาที่อีเมล์ [email protected]morevision.co.th , [email protected]
      และหรือสามารถสั่งซื้อผ่านทางไลท์ ID : @morevision

2. การสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บ
      1. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"
       2.เมื่อเลือกสินค้าครบแล้วคลิกปุ่ม "ดูสินค้าในตะกร้า" และคลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"
     3. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และคลิกปุ่ม"ดำเนินการ"         
     4. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และคลิกปุ่ม"ดำเนินการ" 
     5. เลือกการชำระเงิน  >  คลิกยอมรับเงื่อนไขของทางร้าน  >  และคลิกปุ่ม"ดำเนินการ"
     6. จะเป็นหน้ายืนยันคำสั่งซื้อ  >  และคลิกปุ่ม"ยืนยันการสั่งซื้อ"